Leg

Barnets legekompetencer har stor betydning for dannelse af venskaber, og alle børn har ret til at være en del af et fællesskab.

I børnenes selvforvaltede lege henter de den bedste erfaring med sig selv, de andre og omverden, og det er deres primære arena for især personlig og social udvikling. Det er i legen børnene lærer at forstå og afkode omverdenen.

I vores institution giver vi derfor god plads og rum til den selvforvaltede leg, og selvom det ikke helt kan undgås i dagens rytme, er vi dog hele tiden opmærksomme på ikke at skabe for mange afbrydelser i løbet af dagen.

Ved at gå i børnehøjde får vi voksne et indblik i barnets perspektiv. Ved at observere eller lege med, bliver vi via legen klogere på det enkelte barns trivsel og personlighed og på børnegruppens samspil og trivsel som helhed.

Åbningstider

Vuggestuen
Mandag til torsdag: kl. 06.45-17.00
Fredag: kl. 06.45-16.45

 

Børnehaven
Mandag til torsdag: kl. 06.30-17.00
Fredag: kl. 06.30-16.45